Tillämpning
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Företaget som driver Ledbutik.se är:
Ledlights Gislaved AB
Södra storgatan 10
332 33 GISLAVED
org.nr. 556655-9638

Kund- och Personuppgifter
För att kunna handla hos Ledbutik.se behöver du registrera ett konto. Samtliga uppgifter som är obligatoriska måste fyllas i korrekt.

De uppgifter du lämnar till oss används för order- och fakturahantering. Vi lämnar inte några uppgifter vidare till tredje part.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Ledbutik.se lider ekonomisk skada, polisanmäls. Ledbutik.se friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Ledbutik.se sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Ledbutik.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Säljföretaget att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Lägsta ordervärde
Vi har inget lägsta ordervärde.

Priser
Samtliga priser på Ledbutik.se är angivna i svenska kronor, SEK och är inkl. svensk moms. Priserna är styckpriser om inget annat anges.

Frakt
Frakt tillkommer samtliga orders. Frakten baseras på storlek, vikt samt leveranssätt. I samband med beställning specificeras frakten för de olika alternativ vi erbjuder.

För kunder bosatta i Sverige erbjuder Ledbutik.se enhetsfrakt. Oavsett vad dina varor väger kan du känna dig trygg med att aldrig betala mer än 39 kr inkl. moms.

Leverans
 
Inom Sverige
Vi erbjuder leverans med Posten AB samt med DHL. Vilken av dessa partners vi använder beror på paketets vikt. I regel används DHL med leverans till DHL ServicePoint för försändelser över 500 gram. Mindre försändelser skickas via Postens nätverk. Ledbutik.se förbehåller sig rätten att själv välja det mest lämpliga alternativet.

Outlösta försändelser faktureras med 300 kr inkl moms för att täcka Ledbutik.se´s kostnader för transport och administration.

Vill du som kund ha försändelse som väger över 500 gram levererad med Posten AB kan du välja detta i samband med order. Kostnad för leverans med postpaket tillkommer enligt Posten AB´s ordinarie prislista.


Utanför Sverige
Till kunder bosatta utanför Sverige använder vi oss av Posten AB alternativt DHL som leverantör.

Leveranstid
För varor som finns i vårt lager är leveranstiden inom Sverige 3-5 arbetsdagar. Ledbutik.se´s lager finns i Gislaved.

I de fall där produkter ej finns i lager kommer dessa att skickas omedelbart då de inkommer. Ledbutik.se kommer att underrätta kund om uppskattad leveranstid.

Transportskadat gods
Om varan skadas eller kommer bort under transporten från Ledbutik.se till kunden är Ledbutik.se ansvarig. Om varan skadas eller kommer bort då du återsänder den till Ledbutik.se så är kunden ansvarig. Om kunden vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, skall kunden omedelbart anmäla detta till speditören. Om dessa ej åtager sig skadeansvaret, skall du kontakta oss inom sju dagar.

Avbeställning
Som privatkund har du rätt att avbeställa din order innan denna skickats till dig.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Ledbutik.se´s egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
Ledbutik.se ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Ledbutik.se bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Ledbutik.se på telefon 0371-77 00 50, via e-post info@ledbutik.se eller via vårt kontaktformulär. Uppge order-id samt orsak till reklamationen. Defekta produkter som returernas till Ledbutik.se bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas.

För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Ledbutik.se har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200 kr + moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Ledbutik.se förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Ledbutik.se. Returfrakten bekostas av konsumenten. Eventuell transportskada p.g.a. bristfällig emballering debiteras kunden. Varor får ej sändas i retur mot postförskott eller efterkrav. Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Ledbutik.se kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Vår returadress är:
Ledlights Gislaved AB
Södra Storgatan 10
332 33 GISLAVED

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Ledbutik.se, debiteras en avgift om 300 kr inkl. moms för att täcka Ledbutik.se´s kostnader för transport och administration.

Garantivillkor
Ledbutik.se lämnar ett års garanti på samtliga produkter i vissa fall längre detta anges då tydligt på respektie produkts sida. För att garanti ska vara giltig måste produkten används enligt användarspecifikationer. Inga modifieringar få ha förekommit. Elektriska installationer ska utföras av behörig elektriker.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Ledbutik.se´s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Ledbutik.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om det. Ledbutik.se använder cookies.

En så kallad session-cookie sparas på din dator för att se till att varor du vill köpa hamnar i din egen kundvagn, samt att se till att du kan logga in på korrekt konto. Cookien innehåller ingen personinformation och det går inte att använda informationen på något sätt. Cookiens enda funktion är att tekniskt se till att man är korrekt inloggad på sitt eget konto. För att det ska gå att logga in och handla på Ledbutik.se krävs att du har cookies aktiverat i din webbläsare.

Övrigt
Ledbutik.se förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Ledbutik.se rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Ledbutik.se skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Betalningsalternativ

Ledbutik.se erbjuder kunder i Sverige att betala varor genom, faktura, kortbetalning via E-pay samt mot postförskott. För kunder i utlandet erbjuds kortbetalning via Epay. Läs om respektive betalningsmetod och avgifter förknippad till denna nedan.

Faktura
Vi erbjuder vår kunder betalning mot faktura, faktureringsavgift om 29 kr inkl moms tillkommer ordern. Om betalning mot faktura önskas måste personnummer anges och en förenklad kreditprövning utan kännedomskopia genomförs. Vi förbehåller fri prövningsrätt.

Leverans av varor sker endast till folkbokföringsadress. Betalningsvilkor är 14 dagar netto, räknat från beställningsdatum. Vid försenad betalning Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 2% per månad + gällande referensränta
 
Kortbetalning, E-pay
För kortbetalning använder vi oss av E-pay's betalsystem. Via www.epay.se kan du som kund tryggt betala med Visa eller MasterCard. Din Betalning förmedlas av E-pay, med säker kryptering enligt strikt banknorm. Dina kortuppgifter sänds direkt till bank och kan ej läsas av annan än din bank. Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Postförskott/Efterkrav
Kunder som önskar kan beställa varor mot postförskott/efterkrav, Dessa varor skickas med Posten AB alternativt DHL. Postförskotts-/efterkravsavgift tillkommer med 60 kr inkl moms. Det står Ledbutik.se fritt att välja leveranspartner, läs mer under avsnitt om leverans. Outlösta försändelser faktureras med 300 kr inkl moms för att täcka Ledbutik.se´s kostnader för transport och administration.


Meny

Senast besökta

Inga produkter